Lenovo UPS Power Protector w wersji 01.52.007 i nowszych nie jest instalowane w systemie SLES 12 - Lenovo Server - Lenovo Support PL