„ALERT: Dzienniki są przechowywane w pamięci trwałej” po włączeniu iSCSI na niestandardowym obrazie Lenovo dla ESXi 6.x - Lenovo Server - Lenovo Support PL