System z procesorem graficznym NVIDIA zawiesza się na komendzie lspci - Lenovo Scalable Infrastructure (1410) - Lenovo Support PL