Lenovo XClarity Integrator wymusza zamknięcie na urządzeniu wirtualnym może powodować panikę jądra - Lenovo Server, IBM Server i Lenovo Think System - Lenovo Support PL