Podczas stosowania ustawień użytkownika na koncie XCC klienta - Lenovo Think System pojawia się ostrzeżenie o błędzie niezgodności - Lenovo Support PL