Systemy z oprogramowaniem Lenovo VMware ESXi 6.0 (lub nowszym) preloaduj ponownie lub wymagają hasła po pierwszym uruchomieniu - Lenovo Think System - Lenovo Support PL