Tylko 1 port adresu MAC i WWN CN4052 pokazuje się pod stroną inwentaryzacyjną - węzeł obliczeniowy Lenovo Flex System x440 - Lenovo Support PL