Firefox w wersji 52 lub nowszej nie może używać klienta java do uruchamiania zdalnego sterowania - serwerów Lenovo i IBM x86 - Lenovo Support PL