FC5022 może doświadczyć paniki jądra, jeśli przełącznik ma włączone DHCP IPv6, a adres nie jest przypisany - system Lenovo Flex - Lenovo Support PL