TMM SEL raportuje zdarzenie CPU_CATERR_BMC-ASSERTED po aktualizacji oprogramowania układowego BIOS - Think Server RS160 - Lenovo Support PL