Błąd aplikacji IBM Director Agent 6.3.7 po aktualizacji UEFI do wersji 2.00 lub 2.10 - serwery Lenovo x86 - Lenovo Support PL