System wyświetla błąd szyny PCIe, "Bad DLLP", komunikat o błędzie podczas ponownego uruchamiania lub zamykania w RHEL 7.2 - Think Station - Lenovo Support PL