Gdy SEL jest pakietem pełnego partnera, pokazuje błąd "nie można pobrać danych z hosta" - Think Server - Lenovo Support PL