Numer DG mógł zostać zmieniony po wykonaniu drugiego VD - IBM Systems i Lenovo x86 Servers - Lenovo Support PL