ServerGuide 10.2 pokazuje system Microsoft Windows 2012 jako nieobsługiwany dla MT 7162 - Węzeł obliczeniowy Lenovo Flex System x240 (7162) - Lenovo Support PL