Wiele komunikatów "VIRT_RESET" i "ABORT" widocznych w VMware ESXi 5.x & 6.x log - IBM System x3850 X6 (3837, 3839) i System x3950 X6 (3837, 3839) - Lenovo Support PL