IMM musi odróżnić adaptery obsługujące aktualizację PLDM FW - serwery Lenovo x86 - Lenovo Support PL