Brakuje narzędzia "Getenforce" w obrazie DSA przed uruchomieniem systemu - IBM Flex - Lenovo Support PL