"Tworzenie nowego wzorca z istniejącego serwera" kończy się niepowodzeniem w systemie wielowęzłowym w Lenovo XClarity Administrator - serwery Lenovo x86 - Lenovo Support PL