Lenovo Flex Systems z oprogramowaniem IMM w wersji 08O nie może być cofane - węzeł obliczeniowy Lenovo x240 (2588, 7162), węzeł obliczeniowy Lenovo x240 M5 (9532, 2591), węzeł obliczeniowy Lenovo x440 (7167, 2590) - Lenovo Support PL