Ostatnia kolumna tabeli Dostępne serwery zostanie obcięta w Lenovo XClarity Administrator - serwerach Lenovo x86 - Lenovo Support PL