Jeśli aktualizacja kodu zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z pomocą techniczną Lenovo aby uzyskać dalszą pomoc - Storwize V7000 dla Lenovo ( - Lenovo Support PL