Niewłaściwe użycie polecenia aktualizacji dysku może spowodować utratę dostępu do danych - Storwize V7000 dla Lenovo ( - Lenovo Support PL