Możliwy NMI podczas zamykania X240M5 dzięki sterownikowi skrzynki odbiorczej SLES 11.3 bnx2x - Obliczenia Lenovo Flex System x240 - Lenovo Support PL