RHEL 6/7 x86_64: "/lib/ld-linux.so.2: zły interpretator ELF" instalujący różne aktualizacje oprogramowania układowego - Systemy IBM - Lenovo Support PL