Autoryzowani użytkownicy nie mogą logować się przy włączonym filtrze grupy - serwery IBM - Lenovo Support PL