UXSPI nie obsługuje aktualizacji oprogramowania sprzętowego Broadcom na VMware ESXi 4.1u1, u2 i u3 - Serwery - Lenovo Support PL