Uruchamianie DSA Preboot v9.28 w systemie z adapterem QLE3262 może powodować błędy PCI lub raport błędów dziennika NMI - Serwery - Lenovo Support PL