Przewód powrotny linii przesyłki (CRLF) nie jest obsługiwany w interfejsie wiersza polecenia zaawansowanego modułu zarządzającego (AMM) dla ostrzeżenia o przekroczeniu granicy - IBM BladeCenter - Lenovo Support PL