Połączenie testowe SMTP nie działa, gdy numer portu jest większy niż 255 - IBM Flex System - Lenovo Support PL