Połączenie SOL może spaść podczas instalowania VMware ESX 5 - Serwery IBM - Lenovo Support PL