Włączenie SOL w UEFI powoduje automatyczne ponowne uruchomienie systemu podczas testu POST - IBM System x - Lenovo Support PL