IMM zawiesza się po sekwencji błysków poza pasmem - IBM System x3850 X5, x3950 X5 (7145) - Lenovo Support PL