BoMC i DSA uruchamiają rozruch na pustym ekranie - IBM BladeCenter i System x - Lenovo Support PL