Komendy "poweroff" lub "init 0" nie wyłączają systemu - serwery - Lenovo Support PL