System może nie zachować zmian częstotliwości odświeżania dokonanych w Centrum sterowania AMD - Think Station - Lenovo Support PL