Użytkownik może nie móc ponownie zamontować napędu USB za pośrednictwem wirtualnego nośnika iKVM, gdy włączone jest szyfrowanie multimediów - Think Server RD350, RD450 - Lenovo Support PL