Ilość dedykowanej pamięci wideo może wynosić 0 MB, jeśli używany jest tryb jądra Sterowany tylko przez miniport - Lenovo Support PL