Użytkownik może zobaczyć następujący błąd podczas uruchamiania systemu SLES 11.3 32bit - Lenovo Support PL