Klawisze klawiatury zostają zablokowane lub zakleszczone z powodu pokrywy między klawiszami - Think Pad T431s, E431, E531 - Lenovo Support PL