Ilość pamięci dostępnej we właściwościach systemu nie jest zgodna z ilością pamięci zainstalowanej - Lenovo Support PL