Partycja programu One Key Recovery jest widoczna, funkcja przywracania NOVO (One Key Recovery) nie działa — jest uruchamiany zwykły system operacyjny. - Lenovo Support PL