Wykryto "0197: Nieautoryzowana zmiana CMOS" Podczas uruchamiania systemu obserwowany jest błąd testu POST - Think Centre A52, M52 - Lenovo Support PL