Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem strony internetowej XCC nie pokazuje żadnych urządzeń po zakończeniu porównania - Lenovo Think System SR670 (7Y36, 7Y37) - Lenovo Support PL