Zduplikowane zdarzenia rozruchowe systemu rejestrowane podczas cyklu zasilania za pośrednictwem serwisu BMC - Lenovo Support PL