Ekran pokaże czerwoną kropkowaną linię na górze panelu podczas postu - Think Pad X260, T460, T460P, T460S - Lenovo Support PL