Nie można zaktualizować karty MZzanine (MEZZ) FW w TSM - PL