System może zawiesić się i wyświetlić komunikat "miękka blokada" w dzienniku zdarzeń podczas uruchamiania testu warunków systemowych - Lenovo Support PL