Gdy Quiet Boot jest włączone, RAID OPROM nie będzie widoczny podczas rozruchu - Think Server TD230 - Lenovo Support PL