Wykryto nieobsługiwaną przeglądarkę

Witryna pomocy technicznej Lenovo obsługuje Microsoft© Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 29+, Chrome 34+ oraz wszelkie inne przeglądarki internetowe nowej generacji.

   Funkcje audio (Audio Features) dla systemu Windows XP, Vista — ThinkPad R61 (8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937), R61e, R61i (7650, 8932)

   wstecz#ProductName# - Pobieranie

   Imię
   System operacyjny
   Wersja
   Wypuszczone
   Pobierz teraz
   Checksum Data
   Audio software
   exe
   4.58 MB
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   Ver.4.18.0.0 (Windows Vista)/3.38.0.52 (Windows XP)
   10/2/2007
   README for Audio software
   txtreadme
   5.83 KB
   Windows Vista (32-bitowy)
   Windows Vista (64-bitowy)
   Windows XP (32-bitowy)
   Ver.4.18.0.0 (Windows Vista)/3.38.0.52 (Windows XP)
   10/2/2007
   Ten pakiet instaluje oprogramowanie (sterownik audio) umożliwiające korzystanie z następującego urządzenia:
   — Conexant High Definition Audio

   Ten pakiet jest obsługiwany w następujących systemach operacyjnych:
   — Microsoft Windows Vista 32-, 64-bitowy (Wersja 4.18.0.0)
   — Microsoft Windows XP Home Edition, Professional SP2 (wersja 3.38.0.52)

   Ten pakiet jest obsługiwany w następujących urządzeniach ThinkPad:
   — ThinkPad R61: Typy urządzeń: 8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937
   — ThinkPad R61e
   — ThinkPad R61i: Typy urządzeń: 7650, 8932

   Informacje dodatkowe
   Spis treści
   Podsumowanie zmian
   Przed zainstalowaniem aktualizacji
   Instrukcja instalacji
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana

   Podsumowanie zmian
   Wersja 4.18.0.0 (Vista) / 3.38.0.52 (XP)
   • (Nowe) (tylko dla systemu Windows XP) Wydłużenie czasu pracy baterii w stanie wstrzymania.
   Wersja 4.18.0.0 (Vista) / 3.38.0.51 (XP)
   • (Nowe) (tylko dla systemu Windows XP) Wydłużenie czasu pracy baterii.

   Wersja 4.18.0.0 (Vista) / 3.38.0.0 (XP)

   • (Nowe) Wydanie pierwsze dla urządzeń ThinkPad R61, R61e.
   Przed zainstalowaniem aktualizacji

   W przypadku instalacji tego sterownika w urządzeniu, w którym wstępnie, fabrycznie załadowany system został usunięty i zastąpiony nową kopią systemu Windows 2000 lub XP opatrzoną licencją typu „shrink wrap”, należy najpierw zainstalować sterownik klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) (KB888111US).

   Sterownik klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) (Q888111) dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.
   Sterownik klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) (Q888111) dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

    

   Instrukcja instalacji
   Instalacja sterownika

   Uwagi: Jeżeli komputer działa teraz prawidłowo, aktualizowanie oprogramowania może nie być konieczne. Aby ustalić, czy należy aktualizować oprogramowanie, należy zapoznać się z częścią Informacje o wersji.

   1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy.
    Domyślną lokalizacją jest C:\DRIVERS\WIN\AUDIO.
   3. W systemie Windows Vista: Kliknij Start, następnie All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).
    Dotyczy systemu Windows XP: Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Run... (Uruchom).
   4. Podaj SETUP.EXE z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij OK.
    Przykład: C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\SETUP.EXE
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Kliknij Finish (Zakończ), aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.
   Instalacja bezobsługowa

   Jest to przeznaczone wyłącznie do użytku przez administratorów systemu.

   1. Uruchom system Windows Vista i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
   2. Kliknij dwukrotnie pakiet sterownika, aby go rozpakować na dysk twardy.
    Lokalizacja domyślna to C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\.
   3. W systemie Windows Vista: Kliknij Start, następnie All Programs (Wszystkie programy), Accessories (Akcesoria) i Run (Uruchom).
    Dotyczy systemu Windows XP: Kliknij przycisk Start, a następnie polecenie Run... (Uruchom).
   4. Podaj SETUP.EXE -S z pełną nazwą ścieżki do miejsca, w którym został rozpakowany pakiet w kroku 2, i kliknij OK.
    Przykład: C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\SETUP -S
   5. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
   6. Kliknij Finish (Zakończ), aby ponownie uruchomić system w celu zakończenia instalacji.
   Ustalanie, która wersja jest zainstalowana
   Windows Vista
   1. Kliknij Start, a następnie kliknij Control Panel (Panel sterowania).
   2. Kliknij System and Maintenance (System i konserwacja).
   3. Kliknij System.
   4. Kliknij Device Manager (Menedżer urządzeń).
   5. Kliknij znak + na początku kategorii „Sound, video and game controllers” (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
   6. Kliknij dwukrotnie Conexant High Definition Audio.
   7. Kliknij kartę Driver (Sterownik), aby wyświetlić wersję sterownika.
   Windows XP
   1. Kliknij kolejno Start, Control Panel (Panel sterowania) i Performance and Maintenance (Wydajność i konserwacja).
   2. Kliknij System, kartę Hardware (Sprzęt), a następnie Device Manager (Menedżer urządzeń).
   3. Kliknij znak + na początku kategorii „Sound, video and game controllers” (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).
   4. Kliknij dwukrotnie Conexant High Definition Audio.
   5. Kliknij kartę Driver (Sterownik), aby wyświetlić wersję sterownika.

   • ID Aliasu: MIGR-68153, MIGR-68153-KR
   • ID dokumentu:DS003049
   • Ostatnio zaktualizowane :26 Jun 2015
   • © 2015 Lenovo